Εκτύπωση E-mail
29.11.07

Π.Ο.  Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

          Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583   fax: 210-82.59.410   e-mail: emdydas@tee.gr    

    URL: www.emdydas.gr

 

 

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.   ΔΥΤΙΚΗΣ    ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα

Τηλ: 2610-310478, 2610-312652,   fax: 2610-310478, 2610-312652    

Ηλεκτρ. Δ/νση: www. emdydas-de.gr

e-mail:  Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ,    Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

 

 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Υ.

 ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

                           α. Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.)

β. Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής  Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.)

γ. Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης  Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.)

δ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.)

                           ε. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.)

                           στ.  Διεύθυνση Υδάτων

ΑΠΟ 10/12/2007 ΜΕΧΡΙ 31/1/2008

ΠΡΟΣ: 

1.      Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

       2.   Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

       3.   Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 
   Μετά την από 26-11-2007  ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε. και την από 27-11-2007  ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. οι Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εργάζονται στις Διευθύνσεις :           α. Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.)

                                                      β. Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής  Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.)

                                                      γ. Διεύθυνση Ελέγχου  Συντήρησης  Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.)

                                                      δ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.)

                                                      ε. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.)

                                                      στ.  Διεύθυνση Υδάτων

θα πραγματοποιήσουν από 10/12/2007 μέχρι 31/1/2008 απεργία - αποχή από τις εκτός έδρας μετακινήσεις και τα καθήκοντα που απορρέουν από αυτές  διεκδικώντας την καταβολή των αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις  τους από 1/7/2007 έως 30/11/2007  που αδικαιολόγητα και παράνομα δεν τους καταβάλλονται.  Με την απόφαση για την κήρυξη των παραπάνω κινητοποιήσεων το Δ.Σ. της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και το Δ.Σ. της   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε. εφαρμόζουν την απόφαση του 10ου Συνεδρίου στην οποία  καταγράφηκαν τα αιτήματα του κλάδου και αποφασίστηκαν οι  γενικές κατευθύνσεις για την προώθησή τους. Συγκεκριμένα:

   Οι Μηχανικοί Δ.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που  εργάζονται στις παραπάνω Διευθύνσεις, ασχολούνται με τον προγραμματισμό, παρακολούθηση, έλεγχο, επίβλεψη, παραλαβή μελετών και έργων του Δημοσίου (κτιριακά, εγγειοβελτιωτικά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, περιβαλλοντικά κ.λ.π.) στους τομείς της κατασκευής και συντήρησης  καθώς και με τη διενέργεια τεχνικών αυτοψιών για την αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. (Νομοί Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας). Για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους,  που έχουν τεχνικές και διοικητικές πτυχές, είναι αναγκαίο να μεταβαίνουν εκτός έδρας για τη διαμόρφωση γνώμης, την παρακολούθηση και την επίλυση θεμάτων μελετών και έργων. Σημειώνουμε ότι η εργασία των Μηχανικών Δ.Υ. είναι πολλές φορές ιδιαίτερα πολύπλοκη, απαιτεί σε κάθε περίπτωση υψηλή επιστημονική και νομική επάρκεια και επιφέρει, μεταξύ άλλων,  ποινικές ευθύνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

    Η διαδικασία αποζημίωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις περιγράφεται στις κείμενες διατάξεις και ιδιαίτερα στο Ν. 3554/2007, το Ν.2685/1999 και στην Κ.Υ.Α. 2/52971/0022/31-8-2007. 

    Στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε., μέχρι τον Ιούνιο του 2007, δεν είχαν προκύψει ιδιαίτερα προβλήματα στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις. Από τον Ιούλιο του 2007 μέχρι σήμερα η Π.Δ.Ε. δεν καταβάλλει τις αποζημιώσεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις επικαλούμενη έλλειψη πιστώσεων.

          Δηλαδή  η Π.Δ.Ε. :

·        Αγνοεί προκλητικά  το γεγονός ότι οι Μηχανικοί Δ.Υ. συνεχίζουν επί πέντε μήνες να μεταβαίνουν εκτός έδρας, να δαπανούν έξοδα διατροφής, διαμονής και μετακίνησης με Ι.Χ. αυτοκίνητα.

·        Δεν υλοποιεί τις από 1535,1538,1544/17-4-2007 αποφάσεις του Γ.Γ. Π.Δ.Ε. Σπύρου Σπυρίδωνα που κατανέμουν συγκεκριμένες μηνιαίες πιστώσεις, για το 2007, στις Τεχνικές Υπηρεσίες.

·         Δεν αποζημιώνει τους υπαλλήλους για εντολές μετακινήσεων που είναι νομίμως υπογραμμένες από τους υπαλλήλους, τους Τμηματάρχες και τους Διευθυντές και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες οικονομικές Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε.

·        Ουσιαστικά επιβάλλει χρηματοδότηση των μελετών και των έργων και κάθε μορφής τεχνικών ενεργειών από τους υπαλλήλους.

 

     Η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. στα Συνέδριά της και στα Γενικά Συμβούλια έχει επισημάνει με τις σχετικές αποφάσεις  την αναγκαιότητα ουσιαστικής  κάλυψης των οδοιπορικών εξόδων των μετακινουμένων εκτός έδρας  Μηχανικών Δ.Υ. και με τις απεργιακές κινητοποιήσεις του πενταμήνου Οκτώβριος 2006-Φεβρουάριος 2007 πέτυχε την ψήφιση του Ν. 3554/2007 και την υπογραφή της Κ.Υ.Α. 2/52971/0022/31-8-2007 που αναβαθμίζουν την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των Μηχανικών Δ.Υ.,  εκτιμώντας την ιδιαίτερη αξία του έργου που επιτελούν. 

    Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε. έγκαιρα επισήμανε τις υποχρεώσεις της Π.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια των αλλεπαλλήλων συναντήσεων με τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή (από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2007) και απέστειλε και τα με αρ. πρωτ. 110/26-9-2007 και 115/19-10-2007 έγγραφα.

    Δυστυχώς, αν και εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο ανοχής και υπομονής, δεν έχουν καταβληθεί οι νόμιμες αποζημιώσεις. Είναι φυσικό, το γεγονός αυτό να έχει δημιουργήσει αναταραχή και αγανάκτηση στα μέλη μας και παράλληλα να έχει τρωθεί η στοιχειώδης αξιοπιστία των Πολιτικών και Υπηρεσιακών Προϊσταμένων που αναγνωρίζουν μεν το δίκαιο των αιτημάτων μας αλλά δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις έναντι των Μηχανικών Δ.Υ. αλλά και έναντι όλου του προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών. Με βάση τα παραπάνω:

Αποφασίζουμε

 Την απεργία - αποχή από τις εκτός έδρας μετακινήσεις και τα καθήκοντα που απορρέουν από αυτές,  από 10/12/2007 μέχρι 31/1/2008,  των Μηχανικών Δ.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εργάζονται στις Διευθύνσεις :       

                               α. Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.)

                               β. Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής  Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.)

                               γ. Διεύθυνση Ελέγχου  Συντήρησης  Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.)

                               δ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.)

                               ε. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.)

                               στ.  Διεύθυνση Υδάτων

  διεκδικώντας την καταβολή των αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, από 1/7/2007 έως 30/11/2007,  που αδικαιολόγητα και παράνομα δεν τους καταβάλλονται.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να αντιγράψει αυτή στην έκθεση επίδοσης.

                                                                                                   

     

      Αθήνα,  27  Νοεμβρίου 2007

                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΣΣΑΛΟΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΙΟΣ    

  

Για το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δυτικής Ελλάδας

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ            ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία ανανέωση ( 29.11.07 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >