Εξώδικο Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ για Στάσεις Εργασίας Εκτύπωση E-mail
31.01.07
Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε URL: http://www.emdydas.gr

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
3ωρων ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για τις 13-2-2007 20-2-2007 και 27-2-2007

ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΧΗΣ

Από την εργασία των μελών μας

Α) στις Α΄/βάθμιες & Β΄/βάθμιες Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) καθώς και στα Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.), Κεντρικού, Περιφερειακού και Νομαρχιακού επιπέδου, ειδικά στην Αττική, Κορινθία και Κυκλάδες, για το διάστημα από 2-2-2007 έως 28-2-2007, και, Πανελλαδικά, για το διάστημα, από 6-2-2007 έως 28-2-2007.
Β) Στις επιτροπές κρίσεις αυθαιρέτων, στα Συμβούλια Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών – Τμήμα Κατασκευών) των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτά, στα Τεχνικά Συμβούλια Περιφερειών, και στα Τεχνικά Συμβούλια Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Πανελλαδικά, για το διάστημα, από 6-2-2007 έως 28-2-2007.

ΠΡΟΣ

 

 1. Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (κοινοποιούμενη και στα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και στις Περιφέρειες)
 2. Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών
 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων
 4. Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών (κ. Φώλια)
 5. Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (κ. Ανδρεουλάκο)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ και προς:

 1. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
 2. Υπουργό Εξωτερικών
 3. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 4. Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ)
 5. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ)
 6. Υπουργό Δικαιοσύνης
 7. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 8. Υπουργό Πολιτισμού
 9. Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας
 10. Υπουργό Δημόσιας Τάξης
 11. Υπουργό Ανάπτυξης
 12. Υπουργό Τύπου & ΜΜΕ
 13. Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών
 14. Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης
 15. Υπουργό Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
 16. Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης
 17. Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.)
 18. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)
 19. Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (κ. Πρόεδρο)
 20. Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (κ. Διοικητή)
 21. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κ. Διοικητή)
 22. Εγνατία Οδός Α.Ε.
 23. Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
 24. Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.
 25. Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.
 26. Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης - ΕΥΑΘ
 27. Δήμο Αθηναίων
 28. Δήμο Πειραιώς
 29. Δήμο Θεσσαλονίκης
***

Μετά την από 29-1-2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, η οποία επικυρώθηκε με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Κλάδου στις 30-1-2007 σας γνωστοποιούμε ότι η Ομοσπονδία μας θα πραγματοποιήσει :

Α) Πανελλαδικές 3ωρες Στάσεις Εργασίας στις :

1) 13-2- 2007 ημέρα Τρίτη 2) 20-2- 2007 ημέρα Τρίτη και 3) 27-2-2007 ημέρα Τρίτη

και κατά τις ώρες που θα ορίσει κάθε πρωτοβάθμια ΕΜΔΥΔΑΣ στις περιοχές ευθύνης της. Επίσης, στα πλαίσια της ίδιας Απόφασης θα πραγματοποιούνται επιπλέον Στάσεις Εργασίας ή 24ωρες Απεργίες κατά το χρονικό διάστημα 7-2-2007 έως 28-2-2007 με αποφάσεις των Α΄ βάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ στις περιοχές ευθύνης τους.

Β) Επίσης, στα πλαίσια της ίδιας απόφασης θα πραγματοποιηθεί απεργία – αποχή των μελών μας που συμμετέχουν στις Α΄/βάθμιες & Β΄/βάθμιες Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) καθώς και στα Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.), Κεντρικού, Περιφερειακού και Νομαρχιακού επιπέδου, ειδικά στην Αττική, Κορινθία και Κυκλάδες, για το διάστημα, από 2-2-2007 έως 28-2-2007, και, Πανελλαδικά από 6-2-2007 έως 28-2-2007.

Γ) Επίσης, στα πλαίσια της ίδιας απόφασης θα πραγματοποιηθεί ,Πανελλαδικά, για το διάστημα από 6-2-2007 έως 28-2-2007 απεργία – αποχή, των μελών μας που συμμετέχουν,
α) στις Επιτροπές Κρίσεις Αυθαιρέτων,
β) στα Συμβούλια Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών – Τμήμα Κατασκευών) των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτά,
γ) στα Τεχνικά Συμβούλια Περιφερειών και
δ) στα Τεχνικά Συμβούλια Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Με την απόφασή του, για την κήρυξη των παραπάνω Πανελλαδικών κινητοποιήσεων, το Δ.Σ. της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ εφαρμόζει την απόφαση του 9ου Συνεδρίου στην οποία καταγράφηκαν τα αιτήματα του κλάδου και αποφασίστηκαν οι γενικές κατευθύνσεις για την προώθησή τους.
Παρά την προσήλωση της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ στον καλόπιστο διάλογο, όπου θέσαμε με πλήρη τεκμηρίωση τις προτάσεις μας, η Κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στη συλλογική διαπραγμάτευση, ούτε προωθεί λύσεις παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις και υποσχέσεις. Η κατάσταση αυτή οδηγεί τον κλάδο σε απεργιακή κινητοποίηση ως το πλέον πρόσφορο μέτρο για να καταστήσουμε σαφές ότι τα προβλήματά μας επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν άμεσα και με τη λήψη κατάλληλων μέτρων από την Κυβέρνηση, να επιτευχθεί η οριστική επίλυσή τους.
Οι διεκδικήσεις του κλάδου μας, που αποτελούν ώριμα αιτήματα για άμεση ικανοποίησή τους από την Κυβέρνηση, είναι οι εξής:

 • Α. Η προώθηση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων του έτους 2006 για υπογραφή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας καθώς και η υλοποίηση της Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας του έτους 2002, που ακόμα εκκρεμεί.
 • Β. Σε σχέση με τις οικονομικές διεκδικήσεις:
  1. Η οριστική διευθέτηση του Ειδικού Αντισταθμίσματος Αυξημένης Ευθύνης – Αποδοτικότητας (7‰), στο ύψος των 550 € μηνιαία μεικτά ανά μηχανικό, με ισχύ από 1/1/2006, με ταυτόχρονη ρύθμιση ώστε το ποσόν αυτό να προβλέπεται αυξημένο κατά 50% για τους συναδέλφους που υπηρετούν στις νησιωτικές, παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές.
  2. Η άμεση καταβολή των οφειλομένων ποσών του πόρου 7‰ του έτους 2001.
  3. Η αναγνώριση της αναγκαιότητας για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την αποζημίωση των εκτός έδρας μετακινήσεων των Διπλ. Μηχανικών στα πλαίσια των θέσεων της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και του πορίσματος της Επιτροπής της ΣΣΕ του 2002 και -σε κάθε περίπτωση - επέκταση των προβλέψεων της πρόσφατης απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών 10428/ΕΥΣΑΠ 663/16-3-05 (ΦΕΚ 370/23-3-05), που αφορά τις εκτός έδρας μετακινήσεις στις Διαχειριστικές Αρχές κ.λ.π., για το σύνολο των διπλ. Μηχανικών Δ.Υ. Ακόμα, συμπληρωματική ρύθμιση για την αμοιβή της υπερωριακής εργασίας και των αμοιβών για άσκηση πρόσκαιρων καθηκόντων αυξημένης ευθύνης.
 • Γ Σε σχέση με θεσμικές διεκδικήσεις:
  1. Η έκδοση αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων με αυτή του ΥΠΕΧΩΔΕ από τα άλλα Υπουργεία για την Νομική Κάλυψη του συνόλου των Διπλωματούχων Μηχανικών και τη διεύρυνση των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
  2. Η τοποθέτηση στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού ως προϊσταμένων Δ/νσεων, Τμημάτων ή Γραφείων, εφόσον το αντικείμενό τους είναι τεχνικής φύσεως, αποκλειστικά Διπλωματούχων Μηχανικών του κλάδου Π.Ε. και την πρόβλεψη τοποθέτησης ως προϊσταμένων της Προϊσταμένης Αρχής για το Τεχνικό Έργο των ΟΤΑ και Ν.Α. αποκλειστικά Διπλωματούχων Μηχανικών ΠΕ.
  3. Η Αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου και η κάλυψη της υποστελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, με την πρόσληψη τουλάχιστον 2.000 Διπλ. Μηχανικών, κατ΄ αρχήν στους ΟΤΑ και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
  4. Η συνέχιση και αναβάθμιση της πετυχημένης μέχρι σήμερα προσπάθειας της Ομοσπονδίας σχετικά με την Επιμόρφωση – Κατάρτιση των συναδέλφων Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου, με την δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Μηχανικών Δ.Υ. και την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία της χώρας.
  5. Η ανάκληση της απόφασης για κατάργηση ή σύμπτυξη των ΤΑΣ – ΓΑΣ και την ανάπτυξη μιας σοβαρής αντισεισμικής πολιτικής στην Χώρα.
  6. Η υιοθέτηση του αιτήματος των Πρυτανικών Αρχών των Πολυτεχνείων της Χώρας και του Τ.Ε.Ε. για αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών των Ελληνικών Πολυτεχνείων με το Αγγλοσαξονικό Master.
  7. Για τα Ασφαλιστικά μας θέματα θα συνεχίσουμε την πάλη μας για διασφάλιση του δημόσιου, καθολικού και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος, με νομοθετική κατοχύρωση και εφαρμογή στην πράξη της τριμερούς χρηματοδότησης και σε συνεργασία με το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος. Ως βάση υπολογισμού των συντάξεων να θεσμοθετηθεί το σύνολο των τακτικών αποδοχών μας.
Σχετικά με το ΤΣΜΕΔΕ, μετά και την ψήφιση του νέου νόμου για την αναδιάρθρωση των Κλάδων συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα παρακάτω :
 • πλήρη κατάργηση του διαχωρισμού των ασφαλισμένων σε ¨παλιούς¨ (προ του 1993) και ¨νέους¨ με άρση των σχετικών διακρίσεων και αντιμετώπιση του προβλήματος της μη ασφάλισης στα Ταμεία του Δημοσίου των «νέων» ασφαλισμένων Διπλ. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων,
 • την ουσιαστική συμβολή του κράτους μέσω της τριμερούς χρηματοδότησης του συστήματος,
 • τη γενναία αύξηση των απαράδεκτα χαμηλών σημερινών παροχών, χωρίς αύξηση των εισφορών και,
 • την ολοκλήρωση του ρόλου του ΤΣΜΕΔΕ με την ανάπτυξη του προνοιακού χαρακτήρα και την αναβάθμιση των παρεχόμενων δυνατοτήτων υγειονομικής περίθαλψης.
Είμαστε ανυποχώρητοι στην διατήρηση της σχέσης 4:3 μεταξύ Ειδικής Προσαύξησης και Κύριας Σύνταξης του Ταμείου και ζητάμε από τον αρμόδιο Υπουργό - μετά την αμετάκλητη απόφαση 256/2005 του Συμβουλίου της Επικρατείας - να προχωρήσει άμεσα στην διαμόρφωση της κύριας σύνταξης του Ταμείου στα 1.154 € για το 2005.

Εκτός από τις άμεσες διεκδικήσεις που αναφέρονται παραπάνω, το κύριο διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας περιλαμβάνει και τα παρακάτω αιτήματα:

Στα μισθολογικά – οικονομικά

 1. Την θέσπιση Ειδικής Μισθολογικής κατηγορίας για τους Διπλ. Μηχανικούς, την ομογενοποίηση των αμοιβών τους και την ενσωμάτωση στον βασικό μισθό του 7‰, καθώς και ποσού αντίστοιχου του επιδόματος των Διπλ. Μηχανικών του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 2. Την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας από την ημερομηνία απόκτησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματος.
 3. Την θέσπιση αυτοτελών μισθολογικών και βαθμολογικών ρυθμίσεων για τους Διπλ. Μηχανικούς του Δημοσίου στα πλαίσια της προοπτικής καθιέρωσης κλαδικού μισθολογίου της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (με εισαγωγικό μισθό 2.500 € και καταληκτικό 2:1) με στόχο την σύγκλιση των αμοιβών τους με αυτές των Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στα θεσμικά διεκδικούμε:
 1. Την ενεργοποίηση του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Διπλ. Μηχανικών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και κατοχύρωση της ιδιαίτερης υπηρεσιακής εξέλιξής τους μέσα από την προώθηση βαθμολογίου καθώς επίσης και της οικονομικής αναβάθμισής τους μέσω ενιαίων για τον κλάδο μισθολογικών ρυθμίσεων (μισθολόγιο).
 2. Διεκδίκηση, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς των Μηχανικών, της επαναφοράς των διατάξεων του άρθρου 286 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σχετικά με την ποινική ευθύνη του Μηχανικού, όπως ήταν πριν την τελευταία τροποποίηση.
 3. Εκφράζουμε τη ριζική αντίθεσή μας στο Ν. 3389/2005 για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που ψήφισε και ήδη βάζει σε εφαρμογή η Κυβέρνηση της Ν.Δ. στις πλέον κρίσιμες από κοινωνική άποψη δημόσιες υποδομές (Σχολεία, Νοσοκομεία).
Σχετικά με τον συζητούμενο νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελεί εργαλείο διασφάλισης της δημοκρατικής λειτουργίας της Δημ. Διοίκησης, δηλαδή να διασφαλίζει:

α) μια διοίκηση με στόχο προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κοινωνίας,
β) οριοθέτηση των καθηκόντων και των αντίστοιχων προσόντων για την άσκησή τους,
γ) αντικειμενικοποίηση των πάσης φύσεως μετακινήσεων,
δ) αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης κατά τις κρίσεις των προϊσταμένων από όργανα που η σύνθεσή τους θα εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα της κρίσης τους,
ε) απάλειψη του σχετικού άρθρου που αφορά την παραγραφή ευθύνης ″πέραν της πενταετίας″, και τέλος
στ) αναστολή των διαδικασιών μετατάξεων υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, καθώς και των ΔΕ στον κλάδο ΤΕ και απόσυρση της παρ. 6 του άρθρου 77.

Η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ θεωρεί αυτονόητο ότι δεν μπορεί να γίνεται απονομή τίτλων σπουδών ή κατάταξη από κατηγορία σε κατηγορία υποβαθμίζοντας αντίστοιχους κλάδους και δηλώνει ότι θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια «Πανεπιστημιοποίησης» των ΤΕΙ και κατάταξης των πτυχιούχων ΤΕΙ από την κατηγορία ΤΕ στην κατηγορία ΠΕ, όπως εκείνη με τις 2 προκλητικές τροπολογίες για την εξομοίωση των αποφοίτων ΤΕΙ (ΤΕ), με τους Διπλ. Μηχανικούς (ΠΕ) που δεν πέρασε τελικά απ’ την Βουλή και στην οποία αποτελεσματικά αντιταχθήκαμε.
Τέλος, για την συζητούμενη, με την ευκαιρία της αναθεώρησης συνταγματικών διατάξεων, κατάργηση του άρθρου 102 και την συνακόλουθη άρση της μονιμότητας στον δημόσιο τομέα ζητάμε να μονιμοποιηθούν, σε εφαρμογή και της σχετικής οδηγίας της Ε.Ε., όλοι οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να μην θιγεί στο ελάχιστο ο εδώ και 75 χρόνια κατακτημένος θεσμός της μονιμότητας.

Τα ως άνω αιτήματά μας, σας έχουν κοινοποιηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στις 10/10/2006 με την από 10/10/2006 Εξώδικη Γνωστοποίηση 3ωρων Πανελλαδικών Στάσεων Εργασίας και 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας , στις 16/1/2007 με την από 15/1/2007 Εξώδικη Γνωστοποίηση 3ωρων Πανελλαδικών Στάσεων Εργασίας και στις 15/12/2006 με την από 15-12-2006 Εξώδικη Γνωστοποίηση Απεργίας-Αποχής.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να αντιγράψει αυτή στην έκθεση επίδοσης

Αθήνα, 31 / 1 / 2007

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
Τελευταία ανανέωση ( 08.03.07 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >