Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
24.11.15

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες για το έτος 2015 (χρήση 2014) μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2015

Για τους υπόχρεους σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, βάσει των διατάξεων του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

1. Με την από 23/10/2015 Ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων.  

http://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/epitropi-elegxou-ton-oikonomikon-ton-komaton-kai-ton-vouleftwn/anakoinosi-epitropis-schetika-me-tis-prothesmies-ypovolis/ 

2. Οι δηλώσεις φέτος πρέπει να υποβληθούν στην:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11

4ος Όροφος γρ. 414

10671 Αθήνα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3Α ΤΟΥ Ν. 3213/2003

Στις 23 Οκτωβρίου 2015, συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 και αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) για το έτος 2015 (χρήση 2014), μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α, ανεξαρτήτως ιδιότητας υπόχρεου και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Δε θίγεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων, που έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν την δήλωση και μετά την 31 Δεκεμβρίου 2015, δηλ. μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση) .

Μέχρι την ίδια ημερομηνία (31 Δεκεμβρίου 2015), μπορούν, επίσης, να καταθέσουν στην Επιτροπή, οι υποψήφιοι καθώς και οι αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων, αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16Α, παρ. 1, περ. β, γ και δ του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4304/2014.

Με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, ως περίοδος ελέγχου των προεκλογικών δαπανών, για τις βουλευτικές εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015 ορίζεται το χρονικό διάστημα από 31/12/2014 έως και 25/1/2015, και για τις βουλευτικές εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου 2015 το χρονικό διάστημα από 28/08/2015 έως και 20/09/2015.


Τελευταία ανανέωση ( 24.11.15 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >