Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
02.10.14

Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς.

 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.4024/2011.

Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρει:

"Μετά τη διενέργεια μετατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρουσιάστηκε ζήτημα στον υπολογισμό των αποδοχών των υπαλλήλων στις νέες υπηρεσίες, καθώς στις αποδοχές τους στο νέο φορέα δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται η προσωπική διαφορά, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 3899/2010 και του άρθρου 3 παρ. 22 του ν. 3845/2010.
Αναφορικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει, σας γνωρίζουμε ότι η διαφορά μείωσης των αποδοχών δεν συναρτάται με την κατοχή θέσης, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με το προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξης τους στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου (ν. 4024/2011), άποψη που διατυπώνεται στην αριθμ. 211/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας, καθώς και τα νπδδ αυτών. "
Τελευταία ανανέωση ( 10.10.14 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >