Λειτουργικά προβλήματα Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α. Αχαϊας Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
31.05.06
ΠΡΟΣ:
1. Νομάρχη Αχαϊας
2. Δ/νση Πολεοδομίας Ν.Α. Αχαϊας

ΚΟΙΝ:
1. Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
2. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.
3. Συλλόγους Μηχανικών Αχαϊας
4. Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Λειτουργικά προβλήματα Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α. Αχαϊας.

Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε. στα πλαίσια της προσπάθειάς του να αναδείξει βασικά προβλήματα που υπάρχουν στις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες, προτείνοντας ταυτόχρονα τρόπους αντιμετώπισής τους, είχε συνάντηση με τους Μηχανικούς της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Ν.Α. Αχαϊας στην Πάτρα.
Οι Υπηρεσίες Πολεοδομίας, σε όλη τη χώρα, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ενώ παράλληλα υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες πολιτών αλλά και κοινωνικών φορέων για το επίπεδο της παρεχόμενης εξυπηρέτησης. Άλλωστε χιλιάδες πολίτες περνούν κάθε χρόνο από τα Πολεοδομικά γραφεία. Πολλές φορές τα παράπονα των πολιτών έχουν βάση ενώ άλλες φορές έχουν σκοπιμότητα. Ταυτόχρονα η διεκπεραίωση πολλών υποθέσεων που σχετίζονται με οικονομικά συμφέροντα (πολίτες, επιχειρηματικοί όμιλοι, ιδιώτες μηχανικοί) δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα.
Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε. έχει θέσει ως βασικό στόχο του Προγράμματος Δράσης του την αναβάθμιση των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών. Στοιχεία της αναβάθμισης είναι η σαφής βελτίωση της οργάνωσης, η κάλυψη των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή (κτίρια, εξοπλισμός), η επιστημονική αξιοποίηση των Διπλωματούχων Μηχανικών Δ.Υ., το σταμάτημα οποιασδήποτε μορφής πιέσεων από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, η απομόνωση και καταδίκη φαινομένων οικονομικής συναλλαγής και η γρήγορη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Τα λειτουργικά προβλήματα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας έχουν επισημανθεί από πολλούς επιστημονικούς φορείς στο παρελθόν. Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε. έχει τονίσει στους τοπικούς εκπροσώπους της πολιτικής εξουσίας ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα. Γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να υφίστανται την κοινωνική κατακραυγή από συνειδητές παραλείψεις των εκάστοτε κυβερνώντων ή από καταδικαστέες ενέργειες μερίδας υπαλλήλων.
Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζουν οι Μηχανικοί Δ.Υ. της Πολεοδομίας Ν.Α. Αχαϊας είναι τα παρακάτω:

  • Πολυνομία – πολυνομολογία των πολεοδομικών διατάξεων με έλλειψη κωδικοποίησης. Αποτέλεσμα: φαινόμενα ατομικών ερμηνειών της νομοθεσίας που μπορούν να οδηγούν σε παρεξηγήσεις ή συγκρούσεις.
  • Έλλειψη μηχανοργάνωσης. Ιδιαίτερες επιπτώσεις υπάρχουν από την έλλειψη ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου καθώς και την περιορισμένη ύπαρξη συνδέσεων INTERNET.
  • Πλημμελής στελέχωση από μονίμους Μηχανικούς Δ.Υ. Η επιφανειακή ενίσχυση με κάποιες συμβάσεις μερικής απασχόλησης είναι αναποτελεσματικές και δημιουργούν μακροπρόθεσμα πρόβλημα στις εργασιακές σχέσεις.
  • Οργανωτικά κενά στη διακίνηση των εγγράφων και την πρωτοκόλλησή τους. Προχειρότητα στη διακίνηση των φακέλων οικοδομικών αδειών.
  • Πλημμελής νομική υποστήριξη.
  • Απαράδεκτες κτιριακές εγκαταστάσεις με έλλειψη στοιχειωδών χώρων άνετης εργασίας, χώρων υποδοχής του κοινού, και σοβαρά προβλήματα συνθηκών εργασίας ιδιαίτερα το καλοκαίρι (έλλειψη κλιματιστικών, ανεμιστήρων κλ.π.).
  • Μη ανάθεση στους υπαλλήλους εκ περιτροπής καθηκόντων σε διάφορα αντικείμενα – τμήματα έτσι ώστε να αποφεύγονται υποκειμενικές αντιμετωπίσεις, δημιουργία τεχνητών «αυθεντιών» και φαινόμενα αυταρχικής ή επιλεκτικής κατά το δοκούν συμπεριφοράς.

Η ομαλή λειτουργία των Πολεοδομικών Υπηρεσιών απαιτεί άμεση λύση των προαναφερθέντων προβλημάτων. Η μη λύση τους και το βάλτωμά τους είναι κυρίως πολιτικό θέμα και αφορά τους κάθε φορά Νομάρχες και τις κεντρικές κυβερνήσεις.

Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε. καλεί:

  • Τους εκπροσώπους της πολιτικής εξουσίας να διαθέσουν τις απαραίτητες πιστώσεις για ενίσχυση των υπηρεσιών και να προβούν, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους, στις απαραίτητες οργανωτικές βελτιώσεις και αλλαγές.
  • Τους επιστημονικούς φορείς των Μηχανικών σε συντονισμό για την άσκηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης πίεσης προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Ο Πρόεδρος
Κώστας Δροσόπουλος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ανδρέας Σουρούνης

Τελευταία ανανέωση ( 10.03.07 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >