Ιστορικό Εκτύπωση E-mail
Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./.Δ.Ε. (Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Ελλάδας) ιδρύθηκε το 1996 μετά την απόφαση συγκρότησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Η απόφαση αυτή ήταν ώριμος καρπός της εξάπλωσης των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών σε όλη τη χώρα και της αύξησης των υπηρετούντων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Μέχρι τότε λειτουργούσε το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Πανελλήνιας Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Σήμερα η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε. καλύπτει τους Μηχανικούς Δ.Υ. στους Νομούς Αχαϊας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. Τα εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσής μας είναι 440 (Δεκέμβριος 2006). Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./.Δ.Ε. ιδρύθηκε τμήμα της Ένωσης στο Νομό Κεφαλληνίας και εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του.