Αποχή από τις εκτός έδρας μετακινήσεις στο Τ.Α.Σ. Αχαϊας Εκτύπωση E-mail
07.03.08

Π.Ο.  Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

          Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583   fax: 210-82.59.410   e-mail: emdydas@tee.gr    

    URL: www.emdydas.gr

 

 

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.   ΔΥΤΙΚΗΣ    ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα

Τηλ: 2610-310478, 2610-312652,   fax: 2610-310478, 2610-312652    

Ηλεκτρ. Δ/νση: www. emdydas-de.gr

e-mail:  Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ,    Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

 

 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Υ.  ΤΟΥ Τ.Α.Σ. Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΠΟ 17/3/2008 ΜΕΧΡΙ 16/5/2008

ΠΡΟΣ: 

1.      Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

2.      Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

        3. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

      

 
     
Μετά την από  3-3-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε. και την απόφαση του Δ.Σ. της  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., οι Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι του Τ.Α.Σ. Αχαϊας  θα  πραγματοποιήσουν από 17/3/2008 μέχρι 16/5/2008 προειδοποιητική απεργία - αποχή από τις εκτός έδρας μετακινήσεις και τα καθήκοντα που απορρέουν από αυτές.  Συγκεκριμένα:

   Οι Μηχανικοί Δ.Υ. του Τ.Α.Σ. Αχαϊας  πραγματοποιούν συστηματικά τεχνικές αυτοψίες  με μετακινήσεις εκτός έδρας για την αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων της αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους (Δυτική Ελλάδα και Ιόνια Νησιά). Σημειώνουμε ότι η εργασία των Μηχανικών Δ.Υ. είναι πολλές φορές ιδιαίτερα πολύπλοκη, απαιτεί σε κάθε περίπτωση υψηλή επιστημονική και νομική επάρκεια και επιφέρει, μεταξύ άλλων,  ποινικές ευθύνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

    Η διαδικασία αποζημίωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις περιγράφεται στις κείμενες διατάξεις και ιδιαίτερα στο Ν. 3554/2007, το Ν.2685/1999 και στην Κ.Υ.Α. 2/52971/0022/31-8-2007. 

    Το Τ.Α.Σ. Αχαϊας προέκυψε από την κατάργηση - συγχώνευση των Τ.Α.Σ. Πάτρας, Πύργου, Φωκίδας, Ζακύνθου, Αιγίου και Βαρθολομιού αποτελώντας στην πράξη μια δυσκίνητη υπηρεσία.

    Κατά καιρούς το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε. με τα με αρ.πρωτ.  148/27-10-2005, 100/31-5-2006, 124/11-7-2006, 35/7-3-2007, 113/8-10-2007 έγγραφα προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και υπηρεσιακούς παράγοντες έχει επισημάνει την ύπαρξη ποικίλων προβλημάτων στη λειτουργία της Υπηρεσίας ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων. Αντίστοιχα και η Π.Ο. ΕΜ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με την απόφαση του 10ου Συνεδρίου και με παραστάσεις σε πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες έχει ζητήσει την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

   Χαρακτηριστικά τονίζουμε ότι οι συνάδελφοι του Τ.Α.Σ. Αχαϊας δεν έχουν πληρωθεί αποζημιώσεις για τις  εκτός έδρας μετακινήσεις τους από τον Ιούλιο του 2007.        Επίσης δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις για το 2008. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. στα Συνέδριά της και στα Γενικά Συμβούλια έχει επισημάνει με τις σχετικές αποφάσεις  την αναγκαιότητα ουσιαστικής  κάλυψης των οδοιπορικών εξόδων των μετακινουμένων εκτός έδρας  Μηχανικών Δ.Υ. και με τις απεργιακές κινητοποιήσεις του πενταμήνου Οκτώβριος 2006-Φεβρουάριος 2007 πέτυχε την ψήφιση του Ν. 3554/2007 και την υπογραφή της Κ.Υ.Α. 2/52971/0022/31-8-2007 που αναβαθμίζουν την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των Μηχανικών Δ.Υ., εκτιμώντας την ιδιαίτερη αξία του έργου που επιτελούν.    

   Παράλληλα η μη λύση του θέματος των αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Ν.Φωκίδας και του Ν.Ζακύνθου των συναδέλφων που υπηρετούσαν στα καταργηθέντα Τ.Α.Σ., όχι μόνο διαιωνίζει μια επαχθή κατάσταση σε βάρος συναδέλφων που διανύουν  καθημερινά  μεγάλες αποστάσεις αλλά δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στις πιστώσεις των εκτός έδρας μετακινήσεων.

     Επίσης σοβαρές δυσλειτουργίες στις μετακινήσεις και στην αποτελεσματικότητα του έργου των Μηχανικών δημιουργούνται  με την υποχρεωτική συμμετοχή υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας στις διενεργούμενες αυτοψίες σε περιοχές αρμοδιότητας του Τ.Α.Σ. Αχαϊας.

    Οι Μηχανικοί Δ.Υ. του Τ.Α.Σ. Αχαϊας, αφού εξάντλησαν κάθε περιθώριο επαφών με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, επιδεικνύοντας το μέγιστο της ανοχής, πρότειναν στα συνδικαλιστικά τους όργανα, κατά τη συγκέντρωση όλων των εργαζομένων του Τ.Α.Σ. στις 22-2-2008, την προκήρυξη κινητοποιήσεων με τη μορφή της προειδοποιητικής απεργίας - αποχής από τις εκτός έδρας μετακινήσεις και τα καθήκοντα που απορρέουν από αυτές.

    Με βάση τα παραπάνω, διεκδικώντας:

·        Άμεση καταβολή αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, που αδικαιολόγητα δεν καταβάλλονται από τον Ιούλιο του 2007 και μετά. Διασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων για το 2008.

·        Άμεση απόσπαση σε υπηρεσίες των Ν. Φωκίδας και Ζακύνθου των συναδέλφων που μετακινήθηκαν στο Τ.Α.Σ. Πάτρας, από τα Τ.Α.Σ. Φωκίδας και Ζακύνθου, για την αντιμετώπιση του τεράστιου κοινωνικού προβλήματος καθώς και τη διευκόλυνση στα ζητήματα των απαιτουμένων πιστώσεων για τις μετακινήσεις.

·        Διενέργεια αυτοψιών στην περιοχή αρμοδιότητας του Τ.Α.Σ. Αχαϊας  αποκλειστικά από υπαλλήλους της τοπικής υπηρεσίας.

Αποφασίζουμε

    Την απεργία - αποχή των Μηχανικών Δ.Υ. του Τ.Α.Σ.  Αχαϊας από τις εκτός έδρας μετακινήσεις και τα καθήκοντα που απορρέουν από αυτές,  από 17/3/2008 μέχρι 16/5/2008.

  

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να αντιγράψει αυτή στην έκθεση επίδοσης.

      Αθήνα      7  -3-2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΣΣΑΛΟΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΙΟΣ   

Πάτρα 6-3-2008  

Για το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δυτικής Ελλάδας

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ            ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία ανανέωση ( 07.03.08 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >